||

Domagają się debaty publicznej w sprawie Skweru Bohaterów Ukrainy

Do przewodniczącej rady miejskiej w Śremie oraz burmistrza Śremu wystosowano apel, pod którym podpisali się: członkowie Stowarzyszenia Otwarty Powiat Śremski, Emil Majsner, radny rady powiatu śremskiego, dr. Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej i poseł na Sejm RP VII kadencji, Mirosław Piasecki, prezes Stowarzyszenia „Przedsiębiorca Polski”, członkowie Śremskiego Instytutu Historii oraz członkowie Stowarzyszenia Towarzystwo Historyczne „Sireme”.

Sygnatariusze nie deprecjonują pomysłu, jednak uważają, że są na Ziemi Śremskiej osoby, które również zasługują na taką formę upamiętnienia. Wymieniają tutaj choćby zmarłą nie tak dawno Marię Stefaniak czy cenionego w świecie profesora Tadeusza Malińskiego.Poniżej publikujemy całą treść apelu w formie takiej, w jakiej został on dostarczony do naszej redakcji. Apel ten w dniu wczorajszym został złożony na biurko przewodniczącej rady miejskiej w Śremie oraz burmistrza Adama Lewandowskiego.

Śrem, dnia 18.09.2022r.

 

                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie

                                  Pani Katarzyna Sarnowska

 

Apel do Radnych Gminy Śrem !           

 

          W imieniu mieszkańców gminy Śrem, jako przedstawiciele niżej wymienionych stowarzyszeń, instytucji i osób, apelujemy do Rady Miejskiej w Śremie, oraz Burmistrza o przemyślenie decyzji dotyczącej nadania nazwy skwerowi przy ulicy Wyszyńskiego imienia Bohaterów Ukrainy 2022 .

          Nie deprecjonujemy zasług ludzi walczących w toczącej się na Ukrainie wojnie, serdecznie współczujemy rodzinom poległych, oraz doceniamy zaangażowanie i bohaterstwo znacznej części obywateli Ukrainy, jednakże uważamy, że jest kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o długofalowych skutkach.

          Mamy w Śremie mnóstwo lokalnych bohaterów, których imię zasługuje na upamiętnienie jak choćby ceniony w świecie prof. Tadeusz Maliński, czy zmarła niedawno Maria Stefaniak, a także wielu innych obywateli ziemi śremskiej, którzy nie doczekali się żadnego trwałego monumentu w przestrzeni publicznej.

          W naszej opinii bardziej na upamiętnienie zasługują choćby Żołnierze Wyklęci czy Niezłomni;

          Konflikt za naszą wschodnią granicą nadal trwa, a historia wojny codziennie pisze nowe karty – historia Polski kilka razy pokazywała już, że budowane pomniki, czy miejsca pamięci po kilku, lub kilkunastu latach były burzone lub zmieniano ich nazwy.

          Należy również zauważyć, iż gmina Śrem ma niewiele wspólnego z bohaterstwem Ukraińców, a historia narodów Polski i Ukrainy naznaczona jest wieloma trudnymi momentami, o których również należy pamiętać.

          Sprawą wartą zauważenia jest znacząca pomoc zwykłych Polaków w tym Śremian, którzy bezinteresownie pomagają ludziom uciekającym przed wojną. Bohaterstwo zwykłych ludzi, którzy niosą pomoc, pomimo własnych trudności, które muszą przezwyciężać, również zasługuje na wielkie uznanie.

          Sprawa nadania wyżej wymienionej nazwy jest niejednoznaczna i wzbudza wiele kontrowersji. Uważamy, że powyższe powinno być poddane pod szerszy osąd społeczeństwa, czyli referendum lokalne. W związku z tym apelujemy do Rady Miejskiej i Burmistrza o szersze konsultacje w tej sprawie i nie procedowanie powyższego zagadnienia na najbliższej sesji Rady Miejskiej, oraz wysłuchanie głosu mieszkańców.

Podpisano :

          – Stowarzyszenie Otwarty Powiat Śremski ;

          – Radny Rady Powiatu – Emil Majsner ;

          – dr Bartosz Józwiak – Prezes Unii Polityki Realnej,

                                                         Poseł na Sejm RP VIII kadencji;

          – Mirosław Piasecki – Prezes Stowarzyszenia “Przedsiębiorca Polski”  ;

          – Stowarzyszenie Towarzystwo Historyczne Sireme ;

          – Śremski Instytut Historii ;