||

Jarosławki będą piękniejsze!

Gmina Książ Wlkp. środki pozyskała z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach”.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 127 260,00 zł ma zostać wykorzystane na poprawę atrakcyjności turystycznej Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach. W ramach zadania zakupione zostaną tablice informacyjne i elementy małej infrastruktury (leżaki, parasole, ławki, zadaszenia chroniące prze słońcem). Powstaną strefy zieleni oraz przestrzeń do animacji. – Całość podniesie standard wypoczynku oraz pozowali na stworzenie nad jeziorem kompleksowo wyposażonego miejsca rekreacyjnego, z którego korzystać będą mogli zarówno mieszkańcy, jak i turyści z zewnątrz – zapewnia burmistrz Książa.Choć inwestycja planowana jest do zrealizowana w tym roku, to w pełnym zakresie będzie można z niej korzystać dopiero w kolejnym sezonie turystycznym. – Nie czekając jednak na następne lato, warto jeszcze teraz – ciesząc się z pięknej, wakacyjnej aury – udać się na Tereny Rekreacyjne do Jarosławek, do czego Państwa oczywiście serdecznie zachęcamy – zaprasza ksiąski magistrat.