|

„Obycie umila życie” – gminny konkurs savoir vivre

W dwuetapowych zmaganiach zmierzyły się wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej. Konkurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy wykazali się doskonałą wiedzą i umiejętnościami. Dzieci bezbłędnie nakrywały stoły i starannie pakowały prezenty. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Miejsce pierwsze zajęła klasa II a, na drugim uplasowała się II b, a na trzecim III b. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez działającą przy szkole radę rodziców.