Image

4 dawka szczepienia przeciwko COVID-19 dla wybranych

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W Śremie szczepienia przeciw COVID-19 prowadzone są w sali sportowej Bazar przy ul. Targowej 2. Punkt czynny jest w piątki w godz. 14.00 – 17.00. Natomiast gmina Kórnik zaprasza do budynku Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA dopiero od soboty 23 kwietnia. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty lub paszport, albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Osoby mające 80 lub więcej lat i u których od ostatniego przypominającego szczepienia minęło 5 miesięcy, na swoim indywidualnym koncie pacjenta otrzymają skierowanie na kolejne szczepienie przeciwko COVID-19. W systemie pojawi się zapis o przyjęciu 3 dawki (zapis 3 z 3) oraz wystawione e-skierowanie.

Czwarta dawka przeznaczona jest także dla osób:
– otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
– po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
– po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
– z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
– z zakażeniem wirusem HIV;
– leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną.

Przypomnijmy, na szczepienie można zarejestrować się przez:

– całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień (989),
– e-rejestrację,
– aplikację moje IKP,
– kontakt się z wybranym punktem szczepień.

Co ważne, chcąc zapobiegać wybuchowi kolejnej fali zachorowań, każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5. roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony w zalecanym schemacie szczepienia przeciw COVID-19, ma możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce.