Image

Wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej dla Ukraińców

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pracownicy socjalni służą informacją i ofertą obejmującą np. pomoc finansową, żywnościową czy opiekuńczą – zapewnia Maria Świdurska, kierownik OPS

Od 15 marca br. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Grota Roweckiego 31 w ramach budowania struktur dla integracji cudzoziemców funkcjonuje Punkt Informacyjno – Doradczy Dla Cudzoziemców. Punkt dostępny od poniedziałku do piątku do godziny 18.00, również telefonicznie – 535 778 479.

W ramach Punktu prowadzone jest stałe wsparcie psychologiczne – w każdy wtorek w godz. 16.00-19.00 wsparcia psychologicznego udziela psycholog – obywatel Ukrainy.

Od kwietnia br. realizowane będą stałe dyżury prawnika. Zakres problematyki, którą będzie zajmować się prawnik obejmować będzie m.in.: prawo pracy, legalizację pobytu, prawo rodzinne, wyjaśnienie zasad działania polskiego sądownictwa czy postępowania administracyjne.

Usługi w Punkcie prowadzone są w języku polskim i ukraińskim.

– Zostały zatrudnione dwie obywatelki Ukrainy, które realizują zadania doradców integracji, a do ich zadań należy towarzyszenie rodzinom cudzoziemskim w rozwiązywaniu trudnych dla nich sytuacji, wyjaśnianie zasad, norm i obowiązków funkcjonujących w Polsce, pomoc w poszukiwaniu mieszkań, nawiązywaniu kontaktów z właścicielami mieszkań, pośredniczenie w kontaktach z wynajmującymi, tłumaczenie obowiązujących zasad, pomoc w płaceniu rachunków, towarzyszenie podczas wizyt u lekarza, pośredniczenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami (np. Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym) – wyjaśnia Maria Świdurska.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębniono także stanowisko asystenta integracji. Jest to praca polegająca na indywidualnym towarzyszeniu i wspieraniu osoby zmotywowanej do osiągania samodzielności życiowej, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Integracji Społecznej. Zadaniem asystenta jest również  nawiązanie pierwszego kontaktu z cudzoziemcem, rozpoznanie jego potrzeb i problemów, zorientowanie się w jego sytuacji osobistej, a w następstwie pokierowanie go do odpowiednich komórek merytorycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, które będą mogły wesprzeć go w danym zagadnieniu.

Ważnym elementem wsparcia w ramach Punktu jest pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych.

Specustawa

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. Specustawa). Ustawa ta wprowadza m.in. szereg uprawnień przysługującym osobom, które przybyły w ostatnich dniach do Polski z Ukrainy w związku z toczącą się tam wojną.

Przepisy Specustawy stosuje się co do zasady do osób, które:

  • przybyły do RP w związku z prowadzonymi na Ukrainie działaniami wojennymi,
  • bezpośrednio z Ukrainy (nie dotyczy to jednak obywateli/ek Ukrainy posiadających Kartę Polaka i ich najbliższej rodziny – stosuje się do nich Specustawę nawet jeżeli nie wjechali do Polski bezpośrednio – art. 1 ust. 2 i art. 2 ust. 2 Specustawy),
  • w okresie od 24 lutego do dnia, który zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów,
  • będących obywatel(k)ami Ukrainy albo ich nieposiadającymi obywatelstwa Ukrainy małżonkami bądź najbliższą rodziną osób posiadających Kartę Polaka (art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1, 2 zd. 2 i ust.  3 Specustawy),
  • a także dzieci urodzonych w Polsce przez kobiety, do których stosuje się przepisy Specustawy (art. 2 ust. 2 Specustawy).

Najważniejsze uprawnienia wynikające ze Specustawy…

Więcej znajdziesz w czwartkowym e-wydaniu!


Berdychowski Kwiecien2 2024

Zamów dostęp do cyfrowego wydania już teraz!