Przedszkolaki z Dolska zaskakują kreatywnością

Pomysłodawcą i organizatorem konkursowych zmagań była nauczycielka z przedszkola „Stokrotki” w Dolsku – Joanna Grzelka, nota bene, pełniąca również funkcję logopedy. W artystycznym przedsięwzięciu udział wzięły przedszkolaki z Dolska, Małachowa, Mszczyczyna, Ostrowieczna oraz Międzychodu.

Głównym celem konkursu było doskonalenie umiejętności logopedycznych, zwracanie uwagi na poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, a także doskonalenie pamięci odtwórczej.Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Zadaniem uczestników konkursowych zmagań było przygotowanie dwóch prac plastycznych odzwierciedlających treść wiersza Doroty Krupy „Szara myszka”, a także nauczenie się utworu na pamięć. Prace należało wykonać w formie kolażu, wykorzystując w tym celu dostępne materiały i tworzywa, m.in. gazety, tkaniny, fotografie, drobne przedmioty codziennego użytku itp. Przedszkolaki wykazały się kreatywnością i pomysłowością, tworząc ciekawe i niepowtarzalne prace, które do końca marca można oglądać w holu UMiG w Dolsku.

Dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a twórcy najciekawszych kolaży zostaną dodatkowo wyróżnieni upominkami w postaci książek. Opiekę nad wydarzeniem sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk.