Image
 • Home
 • Pomoc dla Ukrainy
 • Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy/Пільга 300 злотих для громадян України

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy/Пільга 300 злотих для громадян України

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kto jest uprawniony do wypłaty świadczenia?

 • obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Jakie należy spełnić wymagania?

 • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 • wpisanie do rejestru PESEL.

*Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Grota Roweckiego 31, Punkt Obsługi Interesanta w godzinach od. 8.00 do 18.00.

Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Punkcie informacyjno – doradczym dla obywateli Ukrainy można również otrzymać informację o innych świadczeniach z pomocy społecznej oraz rodzinnych. Punkt działa od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00-18.00. Wydłużone godziny obowiązują do dnia 31 marca 2022r.

Uruchomiono numer telefonu – 535 778 479, pod którym uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać wszelkie informacje na temat dostępnych form pomocy i wsparcia psychologicznego.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu. Są dostępne także pod tym linkiem. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w gminie Śrem.
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miejski)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

***

ВИПЛАТА 300 ЗЛОТИХ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Особи, які мають право на отримання:

 • громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 • громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
 • дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 • діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 • в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 • занесені до реєстру PESEL.

Заява про вплату цієї соціальної допомоги можна складати в Центр Соціальної Допомоги, на вулиці Grota Roweckiego 31, Пункт Обслуговування Клієнтів  в годинах від 8.00 до 18.00.

Підтримка надається з дати перетину кордону – дата подання заяви не впливає на отриману допомогу.

У Центрі Соціальної Допомоги в пункті інформаційно-дорадчому для громадян України Ви також можете отримати інформацію про інші соціальні та сімейні виплати. Пункт працює з понеділка по п’ятницю, з 8.00-18.00. Подовжений графік роботи діє до 31 березня 2022 року.

Введено новий номер телефону: 535 778 479, за яким біженці з України можуть отримати всю інформацію про доступні форми підтримки та психологічної допомоги.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

 • ім’я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • поточна адреса перебування в гміні Шрем
 • документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • інформація про дату в’їзду на територію Польщі
 • номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане Урядом Міста)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • номер польського банківського рахунку

oprac. DG

(źródło: ops.srem.pl)

*W pozostałych gminach powiatu śremskiego (Książ, Dolsk, Brodnica) wnioski można składać w Ośrodkach Pomocy Społecznej, dla każdej z gmin.