|||||

Praca dla obywateli Ukrainy/Робота для громадян України

Obywatele Ukrainy – zarówno ci, którzy przybyli do Polski w chwili wybuchu wojny, czyli od 24 lutego 2022 r., jak i ci, którzy już wcześniej przebywali w Polsce – mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce. Specjalne przepisy gwarantują to, że nie potrzeba żadnych dodatkowych zezwoleń.

Jedynie po stronie pracodawcy leży obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy w swoim powiecie. Należy tego dokonać poprzez system elektroniczny – praca.gov.pl – w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. – Jest to jedyna formalność! – zapewniają urzędnicy.Obywatel Ukrainy, który przed 24 lutego 2022 r. legalnie pracował w Polsce, nie musi robić nic, by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce natomiast zmienić pracodawcę, nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia.

Pracodawcy polscy w dalszym ciągu mogą występować o zezwolenia na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Może to mieć uzasadnienie w przypadku tych obywateli Ukrainy i pracodawców polskich, którzy chcą zawrzeć dłuższe umowy (np. na 3 lata jak w przypadku zezwoleń na pracę), przepisy specjalne przewidziane są bowiem na okres do 18 miesięcy.

Zajrzyj do PUP

Każdy obywatel Ukrainy, które chce podjąć pracę może skontaktować się z powiatowym urzędem pracy (PUP), skorzystać z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwonić na infolinię pod numer telefonu 19524.

Powiatowy urząd pracy w Śremie mieści się przy ul. Gostyńskiej 49. Niezbędne informacje, również w języku ukraińskim, można znaleźć na stronie internetowej PUP –srem.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

W powiatowym urzędzie pracy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Można tego dokonać:

  • poprzez Internet za pośrednictwem portalu praca.gov.pl oraz umówieniu się na wizytę w powiatowym urzędzie pracy w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych
  • poprzez bezpośrednie zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy obsługującego teren, na którym przebywasz.

Ważne! Do rejestracji potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość. Dlatego też tak ważne jest załatwienie formalności związanych z nadaniem numeru PESEL.

Czytaj także: Od 16 marca obywatel Ukrainy może otrzymać PESEL/PESEL для громадянина України


VW_Berdychowski_400_150(1)

Aktualnie w PUP znajduje się 38 ofert pracy, w sumie dających zatrudnienie dla 112 osób. Wśród ofert znajdziemy pracę dla: kierowców, operatorów wózków widłowych, pomocy nauczyciela, kelnerki, kucharza, szwaczki czy sprzedawcy. A także wiele innych.