|

Rusza nabór do szkół i przedszkoli. Pilnuj tych terminów!

Jedną z najważniejszych informacji jest ta, że nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem, odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej – link

– Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dot. naboru do przedszkoli i szkół podstawowych należy wejść na w/w stronę, wybrać ikonę „przedszkole” lub „szkoła podstawowa”, przejść do zakładki „Dokumenty”. W „informatorze dla rodzica” zamieszczona jest zbiorcza informacja dot. naboru oraz informacja w jaki sposób dokonać elektronicznego zapisu dziecka do przedszkola czy szkoły podstawowej – informuje śremski ratusz.Od poniedziałku, 21 lutego będzie dostępna zakładka „Wypełnij wniosek/podanie” za pomocą, której można elektronicznie wypełnić dokumentację dotyczącą naboru. – Wypełnione, wydrukowane oraz podpisane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru – podpowiadają urzędnicy.

Inne ważne terminy

Postępowanie rekrutacyjne:

  • od 21 lutego do 11 marca – składanie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów),
  • 18 marca – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 21 marca do 22 marca  – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
  • 23 marca – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

  • od 1 czerwca do 7 czerwca – składanie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów),
  • 10 czerwca – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 13 czerwca do 14 czerwca – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
  • 15 czerwca – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Oprac. DG