||

Odrzucono pomysł właściciela, który chciał zmniejszenia miejsc parkingowych

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Teren, o którym mowa dotyczy działek o nr ewidencyjnym 414/6 i 415, czyli numeru 16 przy ul. Franciszkańskiej. Właściciel gruntów chce tam postawić budynek wielorodzinny wraz z lokalami usługowymi. Tyle tylko, że znacznie chce ograniczyć liczbę miejsc parkingowych z 1,5 na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego oraz 2 stanowisk na jeden lokal mieszkalny. Właściciel wystąpił do rady miejskiej z wnioskiem o zmianę MPZP proponując: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 lokalu usługowego oraz 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny.

Poza skurczeniem miejsc parkingowych właściciel terenu wnioskował również o zmianę wysokości budynków oraz liczbę kondygnacji nadziemnych w MPZP. Wg obowiązującego planu budynki przy ul. Franciszkańskiej nie mogą być wyższe niż 11 m i nie mogą liczyć więcej, jak 3 kondygnacje nadziemne. Właściciel wnioskował o wysokość 15 m liczoną od najniższego punktu przy ul. Franciszkańskiej do gzymsu dachu płaskiego i do 4 kondygnacji nadziemnych.działka Śrem Franciszkańska
źródło: ongeo.pl

W dobie kurczących się miejsc parkingowych w Śremie, takie propozycje ze strony właściciela wydają się nie na miejscu.

Tak też do tej idei podeszli radni miejscy, którzy większością głosów 19 przeciwko przy jednym wstrzymującym się odrzucili projekt uchwały. Wcześniej projekt był opiniowany przez komisje, które również wypowiedziały się negatywnie.