|

Pół miliona na termomodernizację

W tym tygodniu nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy – etap III – modernizacja zabytkowej części budynku tj. gminnej Biblioteki Publicznej”. Gmina na ten cel zamierza przeznaczyć 0,5 mln złotych. Do konkursu stanęło siedmioro zainteresowanych, przy czym oferta każdego z nich jest wyższa od kwoty, jaką samorząd w Brodnicy zamierza przeznaczyć na ten cel.

Najbliżej progu finansowania jest przedsiębiorstwo JG-BUD Jan Grzybowski z Daszewic, które skłonne jest podjąć się tego zadania za kwotę 528 900,00 zł. Na przeciwległym cenowo biegunie znajduje się oferta kościańskiej firmy Daw-Bud. Ten podmiot wycenił się na 742 122,43 zł co raczej na pewno oznacza niepowodzenie w przetargu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, jako jedynym kryterium oceny ofert. Biorąc pod uwagę, że niewielka rozbieżność nastąpiła pomiędzy kwotą zamówienia a ceną wykonawcy, można założyć, że samorząd gminny w Brodnicy wyłoży dodatkowe niespełna 30 tys. zł i zrealizuje zadanie, które w przyszłości ma pozwolić gminie na zaoszczędzenie kosztów poniesionych na ogrzewanie zabytkowego budynku.

W ramach prac na terenie budynku mają zostać wykonane m.in. ocieplenie dachu, termoizolacja poddasza czy też wymiana stolarki.